Conceptualització

Per a la realització del projecte s'han pres com a referència principal els següents informes:

Al primer informe es defineixen 5 àrees on l’impacte del Covid-19 és agreujat pel fet de ser dona o nena:

 • Economia: estan tenint lloc impactes econòmics especialment per a dones i nenes, que generalment guanyen menys, estalvien menys i mantenen treballs insegurs o viuen a prop de la pobresa.
 • Salut - més enllà de Covid-19: mentre que segons els primers informes estan morint més homes per Covid-19, la salut de les dones s'està veient impactada a través de la reassignació de recursos i prioritats, inclosos els serveis de salut sexual i reproductiva.
 • Cures: El treball de cures no remunerat ha augmentat, amb nenes i nens fora de les escoles, majors necessitats d’atenció de les persones adultes majors i serveis de salut saturats.
 • Violència masclista: a mesura que la pandèmia intensifica l'estrès econòmic i social, juntament amb les restriccions de moviment i les mesures de confinament, la violència masclista està augmentant exponencialment. Moltes dones s'estan veient obligades a confinar-se amb els seus agressors, al mateix temps que els serveis d'ajuda a les supervivents estan sent interromputs o inaccessibles.
 • Territoris castigats: tots aquests impactes s'amplifiquen encara més en contextos de fragilitat, conflicte i emergències on la cohesió social ja està danyada i la capacitat dels serveis institucionals és limitada.

Per altra banda,al segon informe es defineixen 10 prioritats polítiques clau i 29 indicadors per a una resposta basada en dades: 

 1. La llar no sempre és el lloc més segur per a les dones.

  1. Proporció de dones i nenes que han estat víctimes de violència física o sexual per part d'un company íntim actual o anterior en els últims 12 mesos.

  2. Nombre total de dones víctimes d’homicidi intencional per cada 100.000 habitants (ODS 16.1.1).

 2. Les dones en l’economia informal són especialment vulnerades. 

  1. Proporció d'ocupació informal en l'ocupació no agrícola, per sexe (estimacions harmonitzades de l'OIT) (%)

  2. Proporció de treballadores familiars per compte propi i contribuents en l'ocupació total per sexe (%)

 3. Les dones en situació de pobresa o sense una font d'ingressos independent s'enfronten més riscos.

  1. Taxes de participació en la força laboral de persones de 25 a 54 anys, per tipus de llar (llar d'una sola persona, només parella, parella amb fills menors de 6 anys) i sexe (percentatge). 

  2. Percentatge de dones ocupades en els 12 mesos anteriors a l'enquesta que van treballar per efectiu.

  3. Proporció de població urbana que viu en barris marginals, assentaments informals o habitatges inadequades.

  4. Proporció de sexe en barris marginals urbans per a persones de 15 a 49 anys.

  5. Persones amb instal·lacions bàsiques per a rentar-se les mans, incloent aigua i sabó (% de la població). 

  6. Proporció de la població que viu per sota el llindar de pobresa internacional per sexe i edat (0-14 anys i 15+) (només xifres globals i regionals)

 4. Les famílies de mares solteres tenen més probabilitats de trobar-se en situació de pobresa.

 1. Llars de mares solteres com percentatge del total de llars (%).

 2. Llars de mares solitàries (en milions).

 1. Les dones i els homes grans corren un major risc per a la salut a causa de COVID-19.

 1. Percentatge de la població per sobre de l'edat de jubilació legal que rep una pensió de vellesa per sexe (%).

 2. Proporció de llars unipersonals encapçalades per dones de 60 anys o més com proporció de totes les llars. 

 1. La majoria dels treballadors de salut de primera línia, especialment les infermeres, són dones, el que augmenta el seu risc d'infecció.

  1. Percentatge de dones ocupades en activitats de salut humana (%).

 2. En molts països, menys dones que homes tenen assegurança mèdica i accés a l'atenció.

  1. Índex de cobertura universal de serveis essencials de salut (0-100). 

  2. Accés a la capacitat de proves de laboratori per a malalties prioritàries (20-100).

  3. Proporció de dones que prenen les seves pròpies decisions de salut, de 15 a 49 anys (%).

 3. Les dones estan sobrerepresentades en treballs mal remunerats i la bretxa salarial segueix sent generalitzada.

  1. Bretxes salarials de gènere (salaris per hora ODS 8.5.1) (%)

 4. Països de tot el món estan tancant escoles.

  1. Monitorització global del tancament d'escoles causat per COVID-19 - Estimació dels alumnes afectats, per sexe.

 5. L'augment en els casos de COVID-19 està forçant fins i tot els sistemes de salut més avançats i amb millors recursos fins al punt de ruptura.

  1. Planificació del mecanisme de preparació i resposta davant d'emergències (0-100).

  2. Gestió de l'operació de resposta a emergències sanitàries (0-100).

  3. Mobilització de recursos d'emergència (0-100).

  4. Proporció de naixements atesos per personal de salut qualificat (%).

  5. Taxa de mortalitat materna (per cada 100.000 nascuts vius).

  6. Llits d'hospital (per cada 1,000 persones).

  7. Metges (per cada 1.000 persones).

  8. Infermeres i llevadores (per cada 1.000 persones).