Informes de referència

A continuació s'han recopilat diferents recursos -informes, publicacions, etc.- elaborats a tot el món al voltant de l'impacte de la pandèmia per Covid-19 amb perspectiva de gènere, que han servit de referència i inspiració per dur a terme el projecte.

Fonts de dades i evidències de sexe i gènere:

Realització d'anàlisi / mesures de gènere per construir evidència sobre gènere i Covid-19:

 Publicacions i articles:

Recull de recursos - gènere i Covid-19: